PDFire reader gör det enkelt att läsa tidningar

läs vart du vill, när du vill

- "Mycket trevlig"

Med PDFire kan du snabbt och enkelt publicera dina tidskrifter på internet, helt automatiserat. Dina kunder har alltid tillgång till ditt material via vår kompetenta läsapplikation som är helt oberoende av plugins.


Läs vart du vill

Vår läsapplikation är designad för att fungera på de mest populära platformarna samt i samtliga ledande browsers (Internet Explorer, Chrome, FireFox, Safari, WebKit).

Hög maxupplösning

Vi har tagit höjd för kommande upplösningar och vår HD knapp levererar mer än väl. Vi lovar!

Enkelt att integrera

Enkel integration till den egna hemsidan, med ex thumbnails av er senaste publikation och länk till denna.

Automatisering

Vi erbjuder en hög automatiseringsgrad som medför att ni närsomhelst tillåts skicka filer direkt från ert redaktionella system. Via dessa filer kan ni bestämma dag och tid då materialet skall publiceras.

Prenumerationer

Ni kan erbjuda era kunder många prenumerationstyper per tidsskrift. Nummerbaserad, tidsbaserad eller extern validering mot er befintliga prenumerationshantering. Väljer ni att använda vår prenumerationstjänst så sätter ni givetvis pris själva.

Anpassningar

Vi har anpassat läsapplikationen så att det är möjligt att läsa era publikationener som endast text. Detta underlättar för användare av talsyntes.

Nyligen publicerade tidningarPDFire har stöd för flera webbläsare och operativsystem.

PDFire fungerar på de senaste stabila versionen av de vanligast förekommande webbläsarna (Chrome, Firefox, Internet Explorer och Safari). Vid webbläsarnas namn nedan står det versionsnummer som indikerar den tidigaste versionen av webbläsaren som systemet sannolikt fungerar med (viss variation finns mellan olika operativsystem och datorer). Samma webbläsare i ett ej nämnt operativsystem kan möjligtvis fungera (exempelvis Firefox i Ubuntu).IE 8+
IE 10+
Firefox 15+
Chrome 17+
Opera 12.10+

Webkit 4.3+
Chrome 32+
Firefox

Firefox 15+
Chrome 17+
Opera 12.10+
Epiphany 3.6.1+
Luakit 1.6.3+
Iceweasel 3.5.16+
Midori 0.4+
Rekonq 0.9.2+
SeaMonkey 2.15.2+

Mobile Safari 6.0+
Chrome 33+

Safari 5.1+
Chrome 17+
Firefox 15+